'mele - body - le corps

seSotho English français
letlalo, matlalo [plur.] skin la peau
moriri hair les poils, cheveux
hloho, lihloho [plur.] head la tête
boko brain le cerveau
sefahleho face le visage
leihlo / mahlo eye(s) l'œil / les yeux
tsebe / litsebe ear(s) oreille(s)
nko nose le nez
lerama cheek la joue
lips les lèvres
molomo mouth la bouche
leleme tongue la langue
leino / meno tooth / teeth dent(s)
seledu chin le menton
molala
qoqotho
neck
throat
le cou
la gorge
sefuba chest la poitrine
breast les seins
pelo heart le cœur
madi blood le sang
letshwafo lung le poumon
navel le nombril
belly le ventre, (l'abdomen)
mala stomach l'estomac
sebete liver le foie
dikahare organs les organes
mosifa muscle "
lesapo bone l'os
skeleton le squelette
mokokotlo back le dos
ribs les côtes
lehetla / mahetla shoulder(s) épaule(s)
sephaka arm le bras
setswe elbow le coude
wrist le poignet
fist le poing
letsoho / matsoho hand(s) main(s)
thumb le pouce
monwana / menwana finger(s) doigt(s)
fingernail, nail l'ongle
lerao / marao buttock(s) fesse(s)
serope / dirope thigh(s) cuisse(s)
leoto / maoto leg(s)
foot / feet
jambe(s)
pied(s)
lengole knee le genou
tlhafu calf le mollet
leqaqailane ankle la cheville
heel le talon
monwana / menwana toe(s) orteil(s)


medicine - la médecine

seSotho English français
I am ill / sick Je suis malade
ambulance "
sepetlele hospital l'hôpital
tliliniki clinic la clinique
nurse l'infirmière
ngaka / lingaka doctor(s) médecin(s), "docteur(s)"
dentist le dentiste
surgeon le chirurgien
pharmacy, drugstore
pharmacist
la pharmacie
le pharmacien
medication médicament(s)
condom le préservatif, la "capote"