dikgwedi - months - les mois

seSotho English français
Pherekhong January janvier
Tlhakola February février
Tlhakubele March mars
'Mesa April avril
Motsheanong May mai
Phupjane June juin
Phupu July juillet
Phato August août
Loetse September septembre
Mphalane October octobre
Pulungoana November novembre
Tshitoe December décembre


dihla tsa selemo
seasons - les saisons

seSotho English français
selemo Spring le printemps
hlabula Summer l'été
hoetla Autumn, (Fall) l'automne
mariha Winter l'hiver