alarm clock
le réveil

nako / dinako [plur.] - time - le temps

seSotho English français
tleloko / ditleloko clock(s) horloge(s)
watjhe / diwatjhe,
tshupanako / ditshupanako
watch(es) montre(s)
hora / dihora hour(s) heure(s)
motsotso / metsotso minute(s) "
motsotswana / metsotswana second(s) seconde(s)
hoseng morning le matin, la matinée
motsheare, motshehare midday, noon midi
thapama afternoon l'après-midi
letsatsi / matsatsi day(s) jour(s), journée(s)
mantsiboea evening le soir, la soirée
bosiu / masiu night(s) nuit(s)
kgitla midnight minuit
maoba day before yesterday avant-hier
maobane yesterday hier
kajeno, (tsatsing le) today aujourd'hui
hosane tomorrow demain
letsatsi le ...
latelang hosasa
day after tomorrow après-demain
beke / libeke week(s) semaine(s)
phomolo holidays, vacation les vacances
kgwedi / dikgwedi month(s) le/les mois
nako ya selemo season la saison
selemo / dilemo year(s) an(s), année(s)
Selemo se Setjha New Year's day le jour du Nouvel An
letsatsi la tswalo birthday, anniversary l'anniversaire
Keresemese.
Keresemese e monate!
Christmas.
Merry Christmas!
le/la Noël.
Joyeux Noël !
mpho / dimpho gift(s), present(s) cadeau(x)
khalendara,
almanaka
calendar le calendrier
dilemo tse leshome decade la décennie
dilemotsekgolo century le siècle


seSotho English français
khale a long time ago il y a longtemps
ka pele ho before avant
kamorao after après
hona joale now maintenant
le kgale never jamais
ka sewelo seldom rarement
ka nako e 'ngoe sometimes parfois
kamehla always, forever toujours